Header Villvallers
VillVallers UB logo

Våre verdier

BÆREKRAFT

Heilt frå start har VillVallers hatt ynskji om å væra så bærekraftige som mule. Mæ vårt store fokus på kortreiste råvaro, bruk tå gjenvinnbar emballasje, samarbeid mæ lokalt næringsliv og vårt breie nettverk har mø lagt eit gødt grunnlag førr å kunne videreutvikle bedrifta inn i framtida.


Om mø ska væra relevant som ein bærekraftig bedrift i framtida, må mø utvikle uss. I dag har mø eit system som fungera førr uss per dags dato, men mø vil alltid jobbe førr å effektivisere, samtidig som mø legg gødt høndarbeid i kort einaste flak. 
Etter lang tid fann mø emballasja som passa vårt konsept best. Begra mø bruka æ tå brun papp som æ 100% resirkulerbar. 
Mø produsera våre potetflak tå kvalitet på bestilling. Dæ gjer at mø alder har potetflak som står og bli dårlige, og boksen du får i hønde kjæm rett frå produksjonslokalet.


SAMARBEID

Mø begynte tidle å sjå ette menneskje som kunne hjølpe uss på vegen mot målet vårt, nemle å produsere lokale potetflak frå Valdres. Nettverket vårt har vøre avgjørande førr utviklinga tå VillVallers, og dæ har frå start vøre ein tå våre viktigaste verdia.
Dæ lokale næringslivet har mange ressursa som mø sjøl ikkji har, noko som gjer at mø dreg stor nytte tå våre samarbeidspartnera.

Den fyste mø kontakta va Ørnulf J. Dyve. Samen mæ han kom mø fram te navnet VillVallers. Henning Wangsnes va neste person mø tok kontakt mæ. Han hjølpte uss mæ å utvikle ein logo som sku passe konseptet vårt, og har følgt uss opp gjøno heile utviklinga tå bedrifta. Ette at navnet og logoen va etablert trengde mø nokon te å rettleie uss innaførr lokalmat. Espen Blåfjelldal va vår perfekte kandidat, og han vart vår mentor. Han hjølpte uss å tenke ut smaken potetflaka sku ha, og har mæ hjølpet uss mæ emballasje. Då dæ va på plass, trengde mø råvaro. Anders Nordrum v/ Slidreøya fengsel va behjølpelig mæ poteta og løpestikke, og produksjonen kunne starte. Heldige va mø som fekk leigd mæ uss eit produksjonsteam på fem stykkji frå skula. No som mø æ gødt i gang mæ produksjon og salg har Simen Thorsrud i samarbeid mæ Henning Wangsnes ordna uss denne flotte nettsida.

Alle våre samarbeidspartnera har støtta uss og hatt trua på uss og produktet vårt heile vegen. Dæ betyr utrule mykji førr uss.

LOKALPRODUSERT

Ein stor del tå vårt konsept æ at alle råvaro som brukast ska væra lokalproduserte og kortreiste.

Mø vil at vårt produkt ikkji berre ska væra lokalt, men mæ kjennes lokalt. Sea ideen om potetgull ikkji æ ny, æ dæ viktig førr uss å legge stor vekt på konseptet.

VillVallers æ bærekraftig, kortreist og lokalt.

INNOVASJON

Dæ æ viktig å tenke nytt, enn å sjå nye muligheite i eit allereie eksisterande marked. Mø såg at mange fleire plassa i landet benytta se tå ideen om potetgull mæ lokal vri. VillVallers ville lage noko som sku representere Valdres, og møte kundens behov førr kulturell tehørigheit gjøno smakssansadn.

Vårt produkt æ ikkji noko som revolusjonera verden, men ved å fokusere på konseptet vårt om bærekraftig, kortreist og lokalt potetgull frå Valdres vil mø kunne teby de eit gjønoført produkt mæ gjennomgående konsept tå kvalitet.

Personvern | © | Levert av TALA

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram